Slovo autora
Len preto, že som sa nechal ako školák zlákať náborovým pracovníkom do osídiel čierneho remesla, mal som sa navždy rozlúčiť so svojimi túžbami. Bolo nimi umenie, umelecké remeslá, dizajn. Skutočná túžba sa však ťažko opúšťa a je vecou jednotlivca ako sa bude budúcnosť vyvíjať. Nech už bolo akokoľvek, vždy sa to nejakým spôsobom dostalo tam, kam malo.

S odstupom času si uvedomujem, že prvé kroky pod vedením Ivana Tomeša, myjavského rezbára, boli pre začiatok to najlepšie čo ma mohlo stretnúť. Nie, tu som sa nenaučil pracovať tak, aby som sa svojou vášňou dokázal uživiť. Tu som získal oveľa viac. Istotu, že chcem robiť to, čo ma baví. František Gajda zo Strážnice bol druhým „veľkým" učiteľom. Figúry s výrazom, dynamikou a charakteristickým rukopisom a predovšetkým láskyplný komentár autora dokázali získať nadšenie. Vynikajúca znalosť technológií, nástrojov a rokmi cibrená odbornosť majstra sa nejakým spôsobom dokážu prejaviť aj u žiakov, medzi ktorých som patril. Celkom dobrý základ na to, aby som sa dostal k prácam iného druhu. Poznanie slohovej rezby, základy výtvarníctva, tradičné aj pokrokové technologické postupy som objavoval pod vedením akademického sochára a reštaurátora Milana Flajžíka. Dorábal som časti architektúry oltárov, ornamenty rámov zrkadiel, časti sôch barokových, gotických aj románskych... Lenže snažiť sa urobiť niečo tak, ako to robil niekto pred pár storočiami nedáva radosť z tvorby. Preto aj toto obdobie bolo len nutnou etapou na ceste k inému cieľu. Doteraz bola reč o technologickej vybavenosti, ktorá by pre pokojnú existenciu  hádam aj postačovala. Lenže zoznámenie sa s Alojzom Machajom, zakladateľom Záhradnej galérie v Plaveckom Štvrtku bolo tým, čo znamenalo zlom vo všetkých smeroch. Spoluúčasť na projektoch, organizácii podujatí, príprave časopisu Dotyky a Cesty, veľa iných aktivít ZGAM dodali skúsenosti, ktoré sa stali základom pre vlastné projekty spojené s rezbárstvom, sochárstvom a remeslami. Písanie článkov, posudkov a projektov sa stalo bežnou praxou tak, ako používanie sochárskeho vercajchu.

Ani neviem ako, ale zrazu som získané informácie začal predávať ďalej. Získal som istotu v názoroch a tie boli poslucháčmi prijímané a žiadané. Vlastne takto nejako vznikol aj portál Rezbárstvo.sk, ktorý mal základ v obyčajnej internetovej firemnej prezentácii. Prostredníctvom správy portálu sa dajú získať štatistické informácie, veľa osobných podnetov a iných informácií. Bolo by škoda nevyužiť získané schopnosti a dostupné možnosti. Nakoniec aj pôvodné strojárske vzdelanie dostalo priestor, pretože stroje veľmi úzko súvisia s obrábaním materiálu, teda aj dreva. Myslím si, že poznanie problematiky takmer vo všetkých smeroch, dlhodobo zhromažďované a triedené informácie, úzky kontakt s ľuďmi ktorí vidia veci z iných uhľov pohľadu, dávajú vyjadreniam primeranú informačnú hodnotu.


Andrej Irša


 Stránku vyrobila a podporuje spoločnosť CBsoft, s.r.o..