Rozsiahle realizácie
V rokoch 2004 až 2006 sa uskutočnil z iniciatívy občianskeho združenia Kunovjan a vďaka podpore mesta Kunovice jedinečný projekt - výroba súboru trinástich sôch "Ježíš Kristus a apoštolové". Sochy boli po zhotovení umiestnené v novozrekonštruovanom parku pred kostolom Petra a Pavla v Kunoviciach. Dňa  1. 10. 2006  bola realizácia slávnostne vysvätená metropolitom moravským, arcibiskupom Jánom Graubnerom. Priestor  parku tak získal nový duchovný rozmer.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

Mesto Kunovice vydalo na rok 2008 reprezentatívny veľkoformátový kalendár s fotografiami Magdalény Zemčíkovej. Jednotlivé listy kalendára popisujú krátkymi príbehmi Jaroslava Polácha život a skutky apoštolov.
 

Stránku vyrobila a podporuje spoločnosť CBsoft, s.r.o..