Sympóziá, výstavy, exhibície
Podľa slovníka cudzích slov je sympózium slovo gréckeho pôvodu a označuje sa ním hostina s duchaplným rozhovorom. Druhý výklad slova hovorí o vedeckej konferencii užšieho zamerania v spojení s odbornou diskusiou. Výtvarnícke sympózium neodporuje tejto špecifikácii, ale významovo je niekde na hrane takéhoto popisu. Sympózium, aké máme na mysli je stretnutím výtvarníkov za účelom zmienenej odbornej diskusie, ale nemenej dôležitým je aj výsledný produkt, teda priebeh akcie a vzniknuté autorské diela.

Posledné roky sú charakteristické stúpajúcim záujmom o sympóziá. Táto atraktívna forma prezentácie tvorby výtvarníkov dáva možnosť nahliadnuť do tajov tvorby aj tomu, kto nenavštevuje galérie. Kontakt s okolím a príslušná spätná väzba má však význam tiež pre výtvarníka. Ďalším prínosom je dielo, ktoré sa stáva doplnkom verejne prístupných interiérov a exteriérov.

Sympoziálna tvorba Andreja Iršu zohľadňuje tematické zameranie konrétnej akcie. Vznikajú tak diela takmer ľudové, komorné, monumentálne aj abstraktné. Na fotografiách je výber zo sympoziálnych realizácií a exhibícií práce s motorovou pílou.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!


Navtšívte aj ďalšie galérie:
Staršia tvorba a výroba
Nezaradená tvorba a výroba
Výnimočné projekty
Iné podujatia (exhibície, prednášky...)


 

Stránku vyrobila a podporuje spoločnosť CBsoft, s.r.o..