Kniha "Rezba motorovou pílou - Príručka pre výtvarníkov" je vypredaná.
titulka_mKniha je tematicky zameraná na výtvarné opracovanie dreva s použitím strojného vybavenia. Titul priamo podporuje rozvoj (remesiel a umenia) na základe praktických skúseností autora. Kniha monitoruje historické súvislosti, súčasný stav a predkladá čitateľovi praktické informácie z oblasti výroby, dokumentácie a prezentácie tvorby.
Čitateľ má v k dispozícii názorné ukážky ako postupovať pri výrobe sochy (postavy). Naučí sa pracovať s proporciami, bude vedieť ako urobiť tvár a ruky. Bude oboznámený s rozdielmi detskej, mužskej a ženskej anatómie. Sú tu uvedené rozdielne požiadavky na realizácie  pre interiér a exteriér (kompaktnosť tvaru, vplyv poveternostných podmienok, stabilita...). Pozornosť je venovaná perspektívnym spôsobom obrábania, aj bezpečnosti práce. V závere knihy nájde  čitateľ prehľad realizácií rôznych autorov, ktoré poslúžia ako motivácia k vlastnej tvorivej činnosti. Čitateľ v uvedenom titule získa cenné informácie v oblasti umelecko-remeselného spracovania dreva, s použitím nových pracovných postupov. V Slovenskej a Českej republike nebola doposiaľ téma knižne spracovaná. Virtuálnu prehliadku knihy môžete vykonať kliknutím na náhľady vybraných strán.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!


Technické údaje o publikácii:
- formát A4
- 110 strán
- takmer 200 (farebných) fotografií
- viac ako 50 názorných kresieb
- väzba lepená (V2)
- kriedový papier
- v slovenčine, s tematickým zameraním aj na ČR

Náklad:
800 ks

Rok vydania:
2009

Miesto realizácie projektu:
Vydavateľstvo  A-studio Andrej Irša - Kátov v spolupráci s Ateliér EDO - Skalica

ISBN 978-80-970231-8-8

Obsah knihy:

ÚVOD
-        O autorovi
-        Slovo autora

DREVO
-        Stromy a kry
-        Rast stromov
-        Využitie častí stromu
-        Prierez kmeňa
-        Získavanie dreva
-        Využitie dreva
-        Základné roviny rezov
-        Vady dreva
-        Deformácie pri sušení
-        Zdravotné riziká a úrazy

VÝTVARNÁ TEÓRIA
-        Bilancia súčasného stavu
-        Výtvarný zámer
-        Materiál, tvar, kompozícia, štruktúra a farba
-        Reliéf                                          
-        Socha, objekt, realizácia
-        Anatómia

STROJE A NÁSTROJE
-        Vývoj pohonov
-        Vývoj  motorovej píly
-        Použitie motorovej píly
-        Použitie uhlovej brúsky
-        Použitie priamej mikrobrúsky
-        Výber nástrojov

POSTUP VÝROBY SOCHY
-        Postup výroby sochy

PRACOVNÉ POSTUPY
-        Doprava, manipulácia, osadenie
-        Povrchové úpravy

NIEKOĽKO INFORMÁCIÍ NA ZÁVER
-        Označenie diela
-        Cenotvorba
-        Výstavy
-        Sympóziá                              
-        Iné možnosti prezentácie
-        Ako ďalej?  

FOTOGALÉRIA REALIZÁCIÍ
Reklamné strany
PRAMENE A LITERATÚRA
OBSAH


Cieľová skupina záujemcov:
- záujemci o rezbárstvo
- školy
- záujemci o základy výtvarnej teórie
- profesionálni výtvarníci
- remeselníci pracujúci s drevom
- majitelia záhrad a rodinných domov
- vlastníci motorových píl, chalupári
- organizátori (rezbárskych, sochárskych) sympózií a workshopov
- záujmové organizácie
- profesné združenia
- záhradní architekti, dizajnéri
- teoretici výtvarníctva a remesiel

Kniha "Rezba motorovou pílou - Príručka pre výtvarníkov" bola oficiálne uznaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení a na základe odporúčania Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ako doplnkový didaktický prostriedok a je zaradená do zoznamu odporúčaných učebných pomôcok pre učebné a študijné odbory stredných odborných škôl výtvarného zamerania. Odporúčacia doložka vo formáte PDF tu

Cena knihy pre SR je 20,-€ vrátane balného a poštovného (dobierka)Objednávka knihy - kliknite / Produkt sa už nanachádza v ponuke!


VYPREDANÉ !


 

Stránku vyrobila a podporuje spoločnosť CBsoft, s.r.o..