Partneri
Na podpore projektov formou poskytnutia finančného príspevku, službami, propagáciou a inak sa podieľajú títo partneri:

"Nadace Děti - Kultura - Sport" prispela významným spôsobom k  financovaniu knihy "Rezba motorovou pílou". Podporuje aktivity, na ktorých sa sa zúčastňuje autor (Kunovské léto, kniha "Rezbář Frantiek Gajda, výstava a katalog "Betlémy" v Uhorskom Hradišti...). Nadácia podporuje predovšetkým projekty v Zlínskom kraji (ročný rozpočet príspevkov je vo výške  25 000 000,-Kč) , avšak okruh podpory nie je regionálne obmedzený. Granty sú cielené pre kultúrnu, sociálnu a zravotnú, športovú, cirkevnú a vzdelávaciu oblasť.

Štátna organizácia ÚĽUV (Ústredie ľudovoumeleckej výroby) podporuje rozvoj a dokumentáciu umeleckých remesiel na Slovensku. Má významné družobné prepojenia s obdobnými organizáciami v Európe, podieľa sa na prezentácii tvorby a výroby slovenských remeselníkov a výtvarníkov doma aj v zahraničí. Vydáva publikácie venované remeslám a časopis Remeslo Umenie Dizajn (RUD), organizuje kurzy, prezentácie, prednášky, výstavy. ÚĽUV sa podieľa na podpore projektu "Rezba motorovou pílou", kniha bude distribuovaná v sieti predajní ÚĽUV.

Záhradná galéria Alojza Machaja (ZGAM) je osobnou aktivitou Alojza Machaja v Plavekom Štvrtku. V priebehu niekoľkých rokov pôsobí v oblasti podpory umenia a remesiel na Slovensku. Má za sebou významné realizácie doma aj v zahraničí, bohatú výstavnú dokumentačnú a publikačnú činnosť. Pôvodným zameraním galérie bola prezentácia a podpora neprofesionálnej umeleckej a umelecko-remeselnej tvorby, v súčasnosti je činnosť galérie zameraná na študentskú tvorbu.

Spoločnosť CB soft dlhodobo podporuje portál Rezbárstvo.sk službami, vyrobila aj túto stránku, celkovo sa podieľa na podpore remesiel. Spoločnosť ponúka služky v oblasti webdesignu, kompletnej výroby a technickej údržby portálov a firemných sídiel, hostingu, implementácii platobných a bezpečnostných systémov, e-shopov a reklamných internetových kampaní.
 Stránku vyrobila a podporuje spoločnosť CBsoft, s.r.o..